LOGO SEKOLAH

Photobucket

  • Lencana sekolah adalah terdiri daripada :
i . Roda
ii. Tangga
  • Warna latar belakang bagi lencana ialah warna ungu dan warna lambang - lambang di atasnya adalah putih.
  • Makna lambang - lambang tersebut adalah seperti berikut :
i. Warna belang putih melambangkan tangga menuju puncak kejayaan.
ii. Warna ungu membawa maksud bersih, suci dan murni.

iii. Roda membawa maksud sentiasa berusaha.
iv. Tangga ini melambangkan tangga - tangga menuju ke puncak kejayaan.
  • Ukuran bagi lencana sekolah ialah 50 mm x 40 mm.
  • Cogankata yang terdapat pada lencana :" ILMU TANGGA KEJAYAAN "